H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

Thông tin tuyển dụng

Search posts
MYUNG BO L&P VINA TUYỂN DỤNG
iSIRIUS
2018-03-08 17:52:08

MYUNG BO L&P VINA

 

1. Phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc

2. Kế Toán

3. Quản lý sản xuất

 

Kết thúc tuyển dụng.

 

SNS sharing