H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về các mối quan hệ của iSIRIUS.

Sự hài lòng của Khách hàng chính là động lực để iSIRIUS sẽ nỗ lực hết mình luôn thấu hiểu ,đồng hành và phát triển cùng khách hàng.

Giới thiệu về chúng tôi

Sirius Co.,Ltd. Dịch vụ cho thuê nhân sự, headhunting, dịch vụ bảo vệ / vệ sinh, quản lý tòa nhà, đại lý tuyển dụng, dịch thuật/ Biên dịch / phiên dịch
iSirius Vina Co.,Ltd & SRS Co., Ltd Cung cấp nhân sự lĩnh vực sản xuất thực phẩm