H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

Cung cấp nhân lực cho các nhà máy chế tạo,sản xuất

Dịch vụ khách hàng tốt nhất cho khách hàng.

iSIRIUS mong muốn cung cấp đến khách hàng cấp dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi đặt sự tôn trọng con người lên hàng đầu.

Quy trình tư vấn lao động cho người thuê lao động.

Quy trình trực tiếp : Phân loại trình độ khả năng của ứng viên > Kết nối các nhu cầu phù hợp > Kiểm tra > Tư vấn cho khách hàng...

Quy trình tiến hành hợp đồng thuê lao động.

Quá trình tư vấn nhân sự phù hợp, khả năng của nhân sự, Kiểm tra, và duy trì hợp đồng được ký theo từng loại nhất định: hợp đồng tư vấn nhân sự, hợp đồng cho thuê lao động, hợp đồng quy trình đạo tạo nhân lực, hợp đồng bảo hành khi không đạt yêu cầu... Hợp đồng CELL

 • Quy trình trực tiếp : Phân loại trình độ khả năng của ứng viên > Kết nối các nhu cầu phù hợp > Kiểm tra > Tư vấn cho khách hàng... Quá trình tư vấn nhân sự phù hợp, khả năng của nhân sự, Kiểm tra, và duy trì hợp đồng được ký theo từng loại nhất định: hợp đồng tư vấn nhân sự, hợp đồng cho thuê lao động, hợp đồng quy trình đạo tạo nhân lực, hợp đồng bảo hành khi không đạt yêu cầu... Hợp đồng CELL

  • • Cung cấp nhân lực theo số lượng sản xuất và kế hoạch lao động.
   • Quản lý, cung cấp nhân lực dựa theo đặc điểm công việc và yêu cầu trình độ tay nghề theo từng loại hình công việc.
   • Việc làm mở > 20~30%
   • Kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch tuyển dụng.

  • • Sử dụng duy nhất một hệ thống quản lý nhân sự ( Quy chế tuyển dụng, quy chế nhân sự, và sắp xếp nhân sự).
   • Danh sách nhân viên và hợp đồng lao động bằng văn bản.
   • Các nội quy của công ty về việc sa thải, kỷ luật và áp dụng đối với nhân sự.

  • • Hệ thống phân công công việc có tính độc lập, hướng dẫn giám sát công việc ( phân công công việc mang tính tự lập và thực hiện đánh giá kết quả đạt được)
   • Phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả
   • Sổ chấm công, yêu cầu công việc/ Phân công công việc, báo cáo đánh giá kết quả công việc.

  • • Thâm niên, nghỉ phép năm / đêm / ngày lễ và quản lý an toàn lao động , sức khỏe
   • Bộ phận quản lý lao động ( phân phối và báo cáo, sơ đồ tổ chức, biên bản, hoạt động của hội đồng quản lý lao động )

 • Cần phải đảm bảo về mặt tài chính, chịu trách nhiệm tự cung tự cấp và hợp pháp về mặt pháp nhân. Tính từ khi hợp đồng lao động được thực hiện, cần phải đảm bảo thanh toán theo các điều khoản đã được tthỏa thuận trong hợp đồng.

  • • Khi tính chi phí hợp đồng, thì thanh toán sẽ được tính theo số lượng ( lượng sản xuất)
   • Hướng dẫn và xác định các khoản thanh toán cho người lao động.
   • Bảng giá hợp đồng, chi phí bồi thường khi trong hợp đồng thuê lao động và các khoản khấu trừ trong hợp đồng thuê lao động.

  • • 4 loại bảo hiểm
   • Đã bao gồm các loại thất thoát, tổn thất kinh doanh trong hợp đồng.

  • • Chế độ tiền lương và tiêu chuẩn thanh toán, Lương (loại lương tổng quát) Xác lập lương theo phân tích công việc theo nhóm / vị trí công việc Phân loại tiền (không phải gửi tiền, khoản khác ) và trả tiền thôi việc Thiết lập tiêu chuẩn thanh toán tiền thưởng / Xác định phương thức thanh toán và thanh toán/vị trí công việc và các yếu tố khác.Xác định hình thức thanh toán và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tiền lương, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ hưu

  • • Ký hợp đồng vay vốn để sử dụng cho việc mua máy móc / trang thiết bị/ vật tư

  • 01.

   Sản xuất / Yêu cầu hợp đồng sản xuất/ Tư vấn

   Tư vấn tình hình hiện tại và theo tiến độ

  • 02.

   Phân tích thực tế

   Phân tích chi tiết yêu cầu kỹ thuật sản xuất/ phương pháp/ cơ sở/ đặc điểm / năng xuất chất lượng...

  • 03.

   Kế hoạch

   Đơn giá đề xuất( hoạt động/ quá trình/ phân tích hoạt động / tính toán thời gian cơ bản / khả năng về nguồn đầu tư / rủi ro / lao động trung bình/ số lượng nhân viên sản xuất / Giá thành ( theo số lượng hoặc theo đơn vị)

  • 04.

   Hợp đồng/ Lập kế hoạch

   Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng ( Hoàn thành hợp đồng cho thuê lao động trong sản xuất cùng tính hợp lý về mặt pháp lý/ tư vấn lao động / thiết lập kế hoạch / các điều quản lý ...)

  • 05.

   Đào tạo tư vấn giáo dục

   Người quản lý sản xuất, Phỏng vấn lao động thuê ngoài, đào tạo ...

  • 06.

   Sắp xếp của người quản lý

   Kiểm tra theo sự sắp xếp của người quản lý

  • 07.

   Thực hiện hoạt động kiểm tra thí điểm

   Trước khi ký hợp đồng cho thuê lao động, Chuẩn bị trước lịch trình sản xuất ( từ 15 ngày đến 3 tháng)

  • 08.

   Quản lý tư vấn giáo dục

   Tư vấn tình hình và tiến độ sản xuất...

  • 09.

   Sự sắp xếp của quản lý

   Đánh giá hoàn thành công việc theo Ngày/ Tháng/ Quý/ năm

  • Giai đoạn chuẩn bị

   • Tư vấn giáo dục, quản lý tình hình thực tế
   • Kế hoạch tuyển dụng nhân sự và tư vấn nhân sự được hợp tác chặt chẽ giữa bên ‘A” và bên “B”

  • Giai đoạn giới thiệu

   • Có chức năng hợp tác với công ty chính
   • Sơ đồ công việc dựa trên công việc cơ bản
   • Trình độ chuyên môn và kỹ năng công việc, đảm bảo chất lượng

  • Giai đoạn kỹ năng

   • Kỹ năng thực hiện công việc, quá trình điều chuyển công tác.
   • Các vấn đề trong hợp đồng tư vấn/ cho thuê lao động
   • Lĩnh vực hoạt động ( Quản lý nhân sự/ quản lý / Chất lượng và công việc khác
   • Đào tạo tại chổ ( chất lượng, giá thành, năng suất, an toàn và môi trường)

  • Giai đoạn hoàn thành

   • Tư vấn nâng cao năng suất bằng cách nâng cao tay nghề lao động
   • Tư vấn nâng cao năng suất bằng cách cải tiến quy trình làm việc
   • Tư vấn nâng cao năng suất bằng cách khuyến khích khen thưởng

Hợp đồng cho thuê lao động và cho thuê lại lao động

Hợp đồng ủy thác lao động ( cho thuê lao động)

iSIRIUS chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn nhân sự chuyên nghiệp cho khách hàng của mình,đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi đễ giảm thiểu chi phí và chi phí hoạt động quản trị, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của khách hàng.