H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

Điều phối lao động

Luôn đứng về phía khách hàng & Cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách

Là một công ty đặt sự tôn trọng mọi người lên hàng đầu, iSIRIUS là một công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Trung tâm dịch vụ hậu cần

* Trong trung tâm xuất nhập khẩu, thực hiện các vai trò như quản lý biên nhận hàng hóa -> dỡ hàng -> chọn hàng -> đóng gói -> vận hành -> giao hang

Hợp đồng phân phối lao động

Hợp đồng phân phối lao động , trung tâm vận chuyển hàng hóa, nhà xưởng, xử lý hàng hóa, vận chuyển và đóng gói.

· Dịch vụ kho vận

· Lấy và đóng gói hàng hóa

· Dịch vụ kho vận