H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

' Hoạt động cho thuê lại lao động

Số 1 về dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất

Là một công ty đặt sự tôn trọng mọi người lên hàng đầu, iSIRIUS là một công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Hoạt động cho thuê lại nhân sự là gì ?

iSIRIUS là người tuyển dụng lao động (phân phối lao động), duy trì mối quan hệ làm việc giữa người lao động và khách hàng sử dụng các lao động theo các điều khoản của hợp đồng. Là người trực tiếp điều hành, chỉ huy lao động để tối đa hóa hiệu quả công việc. ' iSIRIUS cung cấp các dịch vụ, giải pháp nhân sự hiệu quả và liên tục dựa trên sự quản lý có hệ thống về khối lượng nhân sự.

Hiệu quả mong muốn

 • Về mặt quản lý

  Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực và nhân sự
  Lựa chọn được nguồn nhân lực phù hợp cho các vị trí công việc

 • Chức năng

  Tăng cường năng lực cốt lõi trong kinh doanh,có giá trị cao khi sắp xếp phù hợp ứng viên vào các vị trí.
  Nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý bằng cách tận dụng chuyên môn của bên thứ 3

 • Về mặt kinh tế

  Linh hoạt chi phí bằng cách tính lương và các chi phí phúc lợi theo lĩnh vực công việc
  Tiết kiệm chi phí hành chính chung và giảm chi phí phúc lợi
  Tuyển dụng các ứng viên chuyên nghiệp, nhân tài để giảm thiểu chi phí tuyển dụng