H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

Dịch vụ bảo vệ - an ninh

Số 1 về dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất

Là một công ty đặt sự tôn trọng mọi người lên hàng đầu, iSIRIUS là một công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất.

iSIRIUS đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nguồn lao động chuyên nghiệp sẵn có cùng với hệ thống quản lý thống nhất, lực lượng nhân sự về các chuyên ngành bảo mật an ninh và an toàn sẵn có. Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng để bảo vệ an toàn và tài sản của khách hàng, đạt được sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng ở trong và ngoài cơ sở.

Lĩnh vực dịch vụ