H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

Tổ chức tuyển dụng

Số 1 về dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất

Là một công ty đặt sự tôn trọng mọi người lên hàng đầu, iSIRIUS là một công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Đa dạng hình thức tư vấn, cho thuê lao động hình thức toàn thời gian, hợp đồng bán thời gian và tất cả các hình thức làm việc. Là môi trường thích hợp để lựa chọn phù hợp cho mọi công ty.

Quy trình tuyển dụng

 • 01.

  Công ty cung cấp nhân sự thuê ngoài

 • 02.

  Tận dụng cơ sở dữ liệu / quảng cáo

 • 03.

  kiểm tra hồ sơ và nhân sự đạt yêu cầu

 • 04.

  Kiểm tra sàng lọc nhân sự đủ điều kiện

 • 05.

  Phỏng vấn

 • FINAL

  Tổng kết nhân sự đạt kết yêu cầu
  ( Hướng dẫn kế hoạch cá nhân)