H
H
게시글검색

Global Group

Best your Partner

Phiên dịch/ Biên dịch

NO.1 DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO KHÁCH HÀNG

Công ty đặt con người lên hàng, Mong muốn cung cấp đến khách hàng dịch vụ tốt nhất!

Dịch vụ phiên dịch / biên dịch là gì?

Bằng cách sử dụng thông dịch viên/biên dịch viên để duy trì quan hệ làm việc, Isirius sẽ gửi cho người sử dụng lao động theo nội dung yêu cầu sử dụng (ngày / ngắn / trung / dài hạn) Để tối đa hóa loại hình việc làm.

“Căn cứ vào quản lý có hệ thống quản lý nhân sự iSIRIUS cung cấp dịch vụ cho thuê lao động hiệu quả và liên tục.“